En bærekraftig fremtid

I Norden, som i resten av verden, vil bærekraft være en viktig del av enhver merkevare. Mange bedrifter selger produktene sine inn som økovennlige, men det kundene kanskje ikke er klar over, er at dette blir brukt som et salgstriks for å gi dem god samvittighet. Det betyr nødvendigvis ikke at produktene er 100 % bærekraftige. Dette er et lokkemiddel for å få kunden til å tro at det her er snakk om en etisk bedrift, men det er ikke nok å bare ha et bærekraftig produkt, det er mer komplekst enn som så. Alt, fra transport til produktutvikling og lignende må tas med i betraktningen for å kunne kalle merkevaren 100 % bærekraftig.


Vi er transparente

Vi er transparente, og selv om vi som selskap ikke er 100 % bærekraftig, jobber vi hver dag med å bygge opp et bærekraftig selskap for fremtiden.

 
Slik vi ser det bør bærekraft være en del av merkevarens DNA, uten at man skulle måtte opplyse om det. 
 
Vi prøver hele tiden å minimere karbonavtrykket vårt, og målet vårt er alltid å pakke og transportere produktene våre slik at de blir så klimavennlige som mulig. Når det gjelder transport, prioriterer vi båt og tog fremfor fly. For 2020 har vi som mål at minst 80 % av transporten vår skal gå til lands eller vanns.

Plastfri emballasje

Vi bruker resirkulerbar og 100 % plastfri emballasje på alle produktene vi sender ut som en del av bærekraftstrategien vår.

Samarbeid

Nudient tror at bærekraft kan måles både på hvordan man gjør livet bedre for andre og hvordan man reduserer karbonavtrykket. Derfor investerer vi i to typer prosjekter:

We offset our carbon footprint via Offset Earth

Klimaregnskap

Nudient investerer også i prosjekter som har som formål å fjerne drivhusgasser. Vi investerer kun i de beste CO2-reduksjonsprosjektene – de som har Gold Standard-sertifisering. Dette betyr at pengene går inn i høyt ansette prosjekter med størst mulig innvirkning. I disse dager investerer vi i et prosjekt som skal utvinne gass fra en søppelfylling i Istanbul.

Planting av trær

Det er nå allment kjent at et av de beste virkemidlene for å takle klimakrisen og hindre at gjennomsnittstemperaturen øker med mer enn 1,5 ℃ er å plante trær. Dette er også avgjørende for å unngå økologisk kollaps. Vi støtter for tiden The Peruvian Protection of the Amazon Project . Gjøre livet bedre for andre

Organisasjonen «Hand in Hand» baserer seg på hjelp-til-selvhjelp-modellen og bistår fattige mennesker med å utvikle de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å starte og drive et foretak – fra å finne forretningsmodeller til å administrere regnskap og drive markedsføring. I løpet av ett år får de de kunnskapene og verktøyene de trenger for å lansere sine egne forretningsmodeller og selv ta ansvar for å bli økonomisk uavhengige.

 
Ved å sponse «Hand in Hand» hjelper vi mange mennesker til å komme seg ut av fattigdom og barnearbeid.